S.No. Name Student Name class Address Contact No. Designation
1 Mr. Arun Kumar Pandey Aryan Pandey V Behind Apollo BSR, Shreyas Women , Campus, Junwani, Bhilai 9425254352
2 Mr. Pradeep Gupta Prerna Gupta XII 11 / 3, Nehru Nagar (East) Bhilai 9630014865
3 Mr. Abhishek Baipai Suyash Baipai XI Q. No. 25/1, ST. -16, Krishan kunj, Risali, Bhilai 9425222595
4 Mr. Subodh Mehta Shreyansh Mehta XI 15/A, central Avenue, Smriti Nagar, Bhilai 9425228678
5 Mr. Mithilesh Pandey Vidha Pandey IV Plot No.-51, ST-C, Triveni Nagar, Smriti Nagar, Bhilai 9425243530
6 Mr. G.P. Pandey Suvigya Pandey V 585, Near Mohit Traders, New Adarsh Nagar, Durg 9827463574
7 Mr. Atul Mahajan Apurvi Pandey XII Top Shoes, Sec.:6, A- Market, Bhilai 9303014149
8 Mr. Bhagawan Das Chetan Das IV LIG-22, Vaishali Nagar, Bhilai 7828168184
9 Mr. A. V. R. Murty A. V. Ashwin V Sindhiya Nagar, Durg 0788 - 229448
10 Mr. Vinod Upadhyay Shivakshi Upadhyay VI Adarsh Hostel, Nehru Nagar,Bhilai 9424119112
11 Mr. Neelabh Krishnakhare Sumedha Khare XI B/7, CHPL, Dream Home, Nehru Nagar,Bhilai 9424411168
12 Mr. Sajal Karkoon Sumit Karkoon IX A/12, Chouhan Town, Junwani Road, Bhilai 9407977213
13 Mr. Brijesh Pandey Anant Pandey IX 7/8, ST.- 11, sector - IV, Bhilai 7389526712
14 Mr. Alok Mishra Shriyansh Kumar Mishra VIII Bunglow No. - B/5, Royal Green, Junwani, Bhilai 9755505970
15 Mr. A. K. Baipai Amartya Baipai VI HIG / 170, Near Mini Statdium, Padmanabhpur, Durg 9826400019
16 Mrs. Lipika Sen Gupta Anushka sen Gupta X H2/05/Nandi Parisar, Padmanabhpur, Durg 9329346159
17 Mr.K. K. Sharma Sanskriti Sharma III Plot - 20, Professor Colony, Nehru Nagar,Bhilai 9827157410
18 Mr. M. L. Yadav Manish Kumar Yadav VII I/21, CHPL, Smriti Nagar, Bhilai 9752877728
19 Mr. Aditya Prakash Arushi Khare NUR. Q.NO. - 2D, ST. - 31/A, SEC. - 7, Bhilai 9827167641
20 Mr. Sachin Chawla Ananya Chawla K.G-I 74 / 7, Nehru Nagar (East) Bhilai 9826428073
21 Mr. Anand Kumar Tripathi Nehru Nagar (East) Bhilai 9981124212